Vigo Call to action Img

Navštívte náš e-shop

Čo je svetol?

Vďaka výskumu a skúsenostiam spoločnosti Naturex Svetol® spája v sebe blahodarné vlastnosti kávy v rastlinnom koncentráte s potvrdeným efektívnym zoštíhlovacím a a skrášľovacím účinkom. Svetol® je prírodný bezkofeínový výťažok zo zelenej kávy, bohatý na aktívne zložky. Výťažok sa získava z nepražených zrniek kávy variety Robusta (Coffea canephora robusta Pierre), vďaka čomu má Svetol® jedinečné zloženie. Jeho účinnosť je klinicky dokázaná. Špecifické zloženie Svetol® -u bolo podrobne preskúmané. Tieto štúdie dokázali prítomnosť chlorogénových kyselín zo zelenej kávy.

Chlorogénove kyseliny sú prítomné v rôznych bežne konzumovaných potravinách. Hlavným zdrojom chlorogénovych kyselín je však káva, ako to vidno z tabuľky nižšie:

 

Potravina Veľkosť vzorky Celkové množstvo chlorogénovych kyselín (v mg/vzorka)  
Čerešňa 200g Medzi 94 a 520  
Jablko 200g Medzi 10,8 a 213,4  
Kiwi 100g Medzi 60 a 100  
Artičoka 100g 45  
Baklažán 200g Medzi 10 a 13  
Slivka 200g Medzi 136 a 1 100  
Zalievaná káva 200ml Medzi 524 a 730 *

Zdroj: Phenolics in food & nutraceuticals, Shahidi F and Naszk M, 2003. Biodisponibility and antioxidant effects of phenolic acids of coffee, Lafay S, 2005.

Pozitívny vplyv chlorogénovych kyselín na naše zdravie je dokázané množstvom vedeckých štúdií. Práca Richelle a kolektívu dokazuje antioxidačný účinok chlorogénovych kyselín z kávy. Navyše, výsledky ukazujú, že antioxidačný účinok je približne dvojnásobne taký silný ako v prípade horúcej čokolády. Práce Bandyopadhyay a kolektívu a Jiang a kolektívu rovnako dokazujú blahodarné účinky chlorogénovych kyselín na naše zdravie.

Svetol® je bohatý na chlorogénove kyseliny. Jedna 400 mg dávka Svetol® -u sa rovná ekvivalentu 3 až 6 šálok kávy (v závislosti od kvality kávy a spôsobu jej prípravy). chlorogénove kyseliny však nie sú jedinou aktívnou zložkou Svetol® -u. Svetol® takisto obsahuje kyselinu kávovú, veľmi dobre známu pre jej antioxidačný účinok. Výskumy realizované spoločnosťou Naturex ukázali, že kyselina kávová vykazuje silný antioxidačný účinok a významne obmedzuje oxidáciu lipidov v pečeni. Svetol® je preparát s výnimočným a jedinečným zložením. Jeho zloženie zaručuje neprítomnosť určitých molekúl, prítomných v káve, ktorým veda pripisuje potenciálne škodlivé účinky na naše zdravie, najmä pri zvýšenej konzumácii. Z tohto dôvodu Svetol® garantuje absenciu cafestolu a kahweolu a nižší obsah kofeínu aký by obsahovala štvrťka šálky kávy.

 
Jedinečné zloženie

Svetol® je bezkofeínový rastlinný výťažok zo zelenej kávy, bohatý na chlorogénové kyseliny a je zdrojom kyseliny kávovej a chinovej. Za účelom dosiahnutia jedinečného zloženia sa Svetol® získava pomocou tradičného procesu. Extrakčný proces používaný spoločnosťou Naturex má za cieľ zachovať jedinečnú charakteristiku výťažku z hľadiska použitých surovín. Vďaka svojim skúsenostiam s extrakciou Naturex vytvorila Svetol® - extrakt zo zelenej kávy, ktorý zachováva všetky aktívne molekuly prítomné v káve.

Vďaka svojim skúsenostiam s extrakciou Naturex vytvorila Svetol® - extrakt zo zelenej kávy, ktorý zachováva všetky aktívne molekuly prítomné v káve.

Aktívne molekuly zahŕňajú nasledovné:

  • chlorogénove kyseliny,
  • špecifickú chlorogénovú kyselinu, známu vedeckému svetu pre jej blahodarné účinky na ľudské zdravie
  • konštantný a špecifický pomer medzi rôznymi skupinami chlorogénových kyselín, zaručujúci jedinečný charakter Svetol®-u

Svetol® je zbavený komponentov, ktoré môžu mať vedľajšie nežiadúce účinky na zdravie:

  • kofeín (< 2%)
  • cafestol
  • kahweol
 
Zoštíhlujúci účinok

Zoštíhľujúci účinok Svetol® -u bol preukázaný v štúdii na 50 ľuďoch. Kombinácia vysokokalorickej stravy, nedostatku pohybu a pomalého metabolizmu spôsobuje pribúdanie telesnej hmotnosti. Za takýchto podmienok ľudské telo nedokáže spaľovať kalórie a regulovať váhu. Súčasná klinická štúdia (publikovaná vo francúzskom vedeckom časopise Phytothérapie) uskutočnená na 50 ľuďoch vo veku medzi 19 až 75 rokov preukázala zoštíhľujúci účinok Svetol® -u, vďaka jeho účinku ako „spaľovača tukov“. Počas 60 dní boli sledované dve skupiny dobrovoľníkov, všetci s BMI (Body Mass Index) nad 25. Prvá skupina dostávala 400 mg Svetol® -u denne, kým druhá skupina dostávala placebo.

Po 60 dňoch užívania, jedinci zo skupiny, ktorá užívala Svetol® , stratili 5,7 % z pôvodnej váhy, čo znamenalo priemernú stratu váhy 5 kg (viď obrázok).

Zníženie hmotnosti, dosiahnuté na konci 60 dňového užívania Svetol® -u v porovnaní s placebom.

Skupina, ktorá dostávala placebo stratila 2,8 % pôvodnej váhy, čo je štatisticky nevýznamný rozdiel oproti výsledku, dosiahnutému u prvej skupiny.

 

Zkrášľujúci účinok

Za nepekné krivky nášho tela je zodpovedný tuk. Ten má nešťastnú tendenciu ukladať sa na určitých partiách, meniac tým našu postavu, čím spôsobuje stratu štíhleho a pevného tvaru tela. Svetol® pôsobí ako spaľovač tukov. Telo uskladní menej kalórií a harmonicky preformuje Váš tvar. Cez inhibíciu špecifických enzýmov Svetol® blokuje metabolizmus glukózy a tým spôsobuje, že telo spaľuje tuky, aby získalo potrebnú energiu.

Výsledky klinického testu rovnako ukazujú, že Svetol® signifikantne zvyšuje pomer aktívnej telesnej hmoty (LM) oproti tukovej hmote (FM).

Zmena pomeru aktívnej telesnej hmoty oproti tukovej hmoty dosiahnutá na konci 60 dňového užívania Svetol® -u v porovnaní so zmenou dosiahnutou s placebom.

Zvýšenie pomeru aktívnej telesnej hmoty oproti tukovej hmote znamená, že telo spaľuje tuk, čím sa zvyšuje pevnosť Vášho tela. Skrášľujúci účinok Svetol® -u Vám pomôže prinavrátiť štíhlu postavu.

 

Vedecké dôkazy

"„Výsledky nemajú hodnotu, pokiaľ nie sú zverejnené a neprejdú kritikou vedeckého sveta.“

Výsledky štúdií, uskutočnených spoločnosťou Naturex v spolupráci s vybranými výskumnými centrami boli publikované v rôznych vedeckých časopisoch. Tieto práce sa delia na dva hlavné smery výskumu:

  • - biologická dostupnosť aktívnych komponentov Svetol® -u
  • - účinnosť Svetol® -u

1/ Biologická dostupnosť aktívnych komponentov Svetol®-u

Aby chlorogénove kyseliny mohli vyvíjať svoj vplyv na organizmus, musia byť biologicky dostupné. Inými slovami, musia byť vstrebávané bez toho, aby sa rozložili v tráviacom trakte. Z tohto dôvodu sa od Naturexu požadoval výskum biologickej dostupnosti chlorogénových kyselín, prítomných v Svetol® -e. Tieto práce sa uskutočnili v spolupráci s INRA (Francúzska národná organizácia pre poľnohospodárstvo) z Clermont-Ferrandu a boli publikované v máji 2006. Prvýkrát sa opísal celý metabolizmus chlorogénových kyselín zo Svetol® -u. Výsledky podporili tvrdenie o biologickej dostupnosti určitých chlorogénových kyselín.

2/ Účinnosť Svetol® -u

Iné štúdie spoločnosti Naturex, uskutočnené v spolupráci so zahraničnými partnermi ukázali, že Svetol® je schopný významne znížiť hladinu cukru v krvi po jedle. Okrem toho klinická štúdia uskutočnená na 50 ľuďoch vo veku medzi 19 až 75 rokov poukazuje na zoštíhľujúci účinok Svetol® -u, nakoľko sa zaznamenala väčšia strata hmotnosti u ľudí užívajúcich Svetol® ako u ľudí, ktorí dostávali placebo. Zistilo sa, že Svetol® je schopný signifikantne znížiť BMI a podporuje odbúravanie tukových zásob.

Okrem toho klinická štúdia vykonaná na 50 ľuďoch vo veku medzi 19 až 75 rokov poukazuje na zoštíhľovací účinok Svetolu ®-u, pretože bola zaznamenaná väčšia strata hmotnosti u ľudí užívajúcich Svetol ® ako u ľudí, ktorí dostávali placebo. Zistilo sa, že Svetol ® je schopný signifikantne znížiť BMI a podporuje odbúravanie tukových zásob.

Žiadajte vo Vašej lekárni !

Certification img
Certification img
Certification img
Certification img